Fórmula de ball

Sessió musical amb les millors orquestres i musiques de balls de saló.