Sense Dades El Temps , 0°C, Sense Dades

ELS ESPAIS DECIDEIXEN SI VOLEN ACTIVAR O DESACTIVAR LES WEBCAMS.