ELS ESPAIS DECIDEIXEN SI VOLEN ACTIVAR O DESACTIVAR LES WEBCAMS.